Organisationsförändring

Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster därav har fokus under 2020 varit attbygga ett starkt team som är grunden för vår fortsatta tillväxt resa inom våra nyckelområde Fuel &Wash. UtvecklingIdag är Malte teknikledande i Skandinavien när det gäller drivmedelsanläggningar och för att kunnafortsätta vara det och växa med fokus på våra tekniska...

Compact Unit for Aspen 2T & 4T

Compact Unit Today we had the inspection by the local Fire Department, checking our latest installation of a Compact Unit for Aspen 2T & 4T. The advantage with this solution is that the Unit is equipped with a tray where to put a Jerrican during filling.  It prevents spillage and also excludes the demands of oil separator in...