Ingo, Sundsvallsbron

Konceptet med Minitank-lösningar för markinstallationer har visat sig ha många fördelar. Vi är naturligtvis hedrade att Ingo har valt en total lösning från Malte Fuel & Wash.

Den första anläggningen var belägen strax före den vackra Sundsvallbron. Anläggningen kompletterar befintliga Ingo-stationer i området och ger webbplatsen tillgänglighet för pendlare och invånare.

Hela fabriken levererades som en komplett enhet för att hantera uppstart och slutmontering på plats inom två dagar.

EINGE UNSER KUNDEN

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com/de
Ring oss på: +46 35 710 01 00