FDCC

Vi levererar bränslekonditioneringsanläggningar för att kunna utföra emissionskontroller på tankningsprocessen av kompletta fordon. Detta görs då bränslekvaliteterna skiljer sig åt mellan olika marknader och för att säkerställa att respektive lands regelverk uppfylls. 

Malte erbjuder moderna och smarta bränslekonditioneringsanläggningar som utför emissionskontroller på tankningsprocessen av kompletta fordon. Detta måste göras då bränslekvaliteter skiljer sig åt mellan olika marknader och för att säkerställa att respektive lands regelverk uppfylls. Testproceduren i olika delar av världen fungerar på olika sätt, vilket bland annat kan innebära att temperaturen kan variera på testbränslet och flödeshastigheten.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00