Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Typ av anläggning

Första steget är att bestämma vilken typ av drivmedelsanläggning man vill etablera. Ska den vara publik för alla med Bankkort eller bara för de med eget utgivet kort. Ska den hantera bensin, diesel eller annat bränsle. Cistern ovan mark eller i mark.

Valet av anläggning påverkas såklart även av andra faktorer, såsom fastighetens storlek och tillgänglighet. Vilken typ av andra byggnader där finns och hur dom används mm.

På Malte har vi kunskapen att lotsa igenom denna ganska svåra process, och göra det enklare för kunden att välja placering och typ av lösning.

  • Bedöm potentialen för att sälja drivmedel och till vem
  • Undersök konkurrensen i området
  • Trafikflöden kring potentiell anläggning
  • Förändringar av lokala verksamheter
  • Möjlighet till lokala samarbeten för drivmedelsförsäljning