Cookies & GDPR

Cookies

We gebruiken cookies op onze website, www.maltefw.com/nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en dat informatie bevat. Het wordt gebruikt om het voor jou als bezoeker gemakkelijker te maken, zodat je toegang hebt tot verschillende functies.

 

Vereenvoudigt voor jou als bezoeker

Als u instellingen of keuzes maakt op de website, kan informatie daarover in de cookie worden opgeslagen. De volgende keer dat u dezelfde website bezoekt, hoeft u deze instellingen niet opnieuw uit te voeren. In plaats daarvan meldt de cookie dat de bezoeker er eerder is geweest en welke instellingen zijn gemaakt. Cookies worden daarom om praktische redenen gebruikt om het u gemakkelijker te maken om ons te bezoeken.

 

Twee soorten cookies

Er zijn twee verschillende soorten cookies. De ene wordt slechts tijdelijk opgeslagen en verdwijnt wanneer u uw browser sluit. Dit type cookie wordt gebruikt wanneer u www.micropol.com bezoekt. Het tweede type wordt lange tijd als bestand op uw computer opgeslagen en wordt gebruikt wanneer u ons opnieuw bezoekt. Wij slaan geen persoonlijke informatie op via cookies en informatie over de bezoeker kan niet worden herleid.

 

Als u cookies wilt uitschakelen

Als u geen cookies wilt, kunt u deze in uw browser uitschakelen. U kunt de browser ook zo instellen dat u elke keer dat de website een cookie op uw computer probeert te plaatsen, een vraag krijgt. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via de browser worden verwijderd. Zie de helppagina’s van de browser voor meer informatie.

Personuppgifter och GDPR

Här kan du läsa om definitionen av personuppgift, hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som kund hos oss, när det kommer till våra uppgifter om dig.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

 

Vad säger GDPR om personuppgiftshantering?

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har tillkommit för att skydda individens personuppgifter i en teknologisk tid. Principerna innebär bland annat att den som är personuppgiftsansvarig:

  • bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
  • inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
  • ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
  • ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Malte är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss, och vi lyder GDPRs principer. Dina uppgifter används för att vi ska kunna svara på dina frågor och informera om nyheter. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig för att kunna ge dig bästa tänkbara service

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Information lämnas endast vidare till tredje part i hänseenden då detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden till dig som kund. Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.