Milieu beleid

We streven ernaar om verantwoordelijk te handelen om onze werknemers en onderaannemers aan te moedigen en op te leiden en hen te betrekken bij milieuwerk, door middel van milieu-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

We willen een hoog niveau van gezondheid en veiligheid bereiken door veilige werkroutines en door te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

We streven constant naar veilig gebruik, behandeling, opslag en transport van alle gebruikte artikelen, gereedschappen en stoffen voor klanten op alle niveaus.

Malte Fuel & Wash biedt zijn medewerkers de informatie, opleiding, training en monitoring die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van alle betrokken personen te bevorderen en de impact op het milieu te verminderen.

Onze doelen:

Handhaaf een hoge standaard van gezondheid en veiligheid op de huidige locaties
Moedig de actieve deelname van bedrijfsmedewerkers op alle niveaus aan om de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te verbeteren
Controleer en verbeter voortdurend de veiligheidsomstandigheden en het beheer van milieuafval
Voorkom vervuiling en bescherm het milieu door vaststaand beleid te volgen
Minimaliseer afval en het gebruik van energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen in ons bedrijf
Streef ernaar om bij alle activiteiten milieuvriendelijke en klimaatpositieve oplossingen te bieden

    Ladda ner produktblad