Commercial

Malte Commercial tankanläggning är anpassad och godkänd för klass III-produkter såsom Diesel, HVO, Tallolja, RME eller liknande. Den klarar också klass I-produkter som inte är avsedda för fordon, och som inte har krav på gasretur steg1. Anläggningarna klarar klass II-produkter, och tillverkas i storlekar från 20,5 m3 till 60,5 m3, med ett eller två fack. Malte Commercial passar mycket väl för industri, försvarsanläggningar, byggen och platser där behovet inte rör sig om mer än två produkter.

Våra tankanläggningar finns med stor och liten plattform, beroende på behov och plats. Malte Commercial kan beställas med färdigmonterad plattform eller i monteringsdelar, där kunden själv bygger plattformen och på så vis sparar pengar på installation.

Malte Commercial konstrueras så att anläggningen uppfyller gällande regelverk. Förstärkningar i invallningen gör att den inte har flera väggar än två, invallning (fasad) och cistern. Exteriört är anläggningen målad i C4-kvalitet, medan cisternens utsida är målad i C3-kvalitet. Om du som kund har speciella önskemål vad det gäller målning och färg resonerar vi oss fram till den bästa lösningen för dig.

Anläggningen har ett elskåp med intern elcentral och plats för nivåmätning, larm, modem med mera. Anläggningen går utrusta med pumpar och kortterminaler av de flesta förekommande fabrikat, och den uppfyller kraven på 12 års besiktningsintervall.

Kort om produkten

Flexibel

Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO

Låsbart utrymme för påfyllning
Kompakt footprint

    Ladda ner produktblad