IBC

Med en IBC-tank behöver man inte köra ut med tankbil för att fylla cisternen, istället skiftas helt enkelt kärlet. Eftersom vi helt byter IBC-enheten och inte fyller på plats är kärlet inte klassat som en cistern, därav är det heller inte nödvändigt att uppfylla cisternkraven.

En anläggning med IBC-enhet kan anpassas för flera olika behov. Lösningen fungerar väl för alkylatbensin och HVO för maskiner och redskap, AdBlue för fordon, spolarvätska för fordon och metanol för fordon. Varje vätska kräver sin egen bestyckning, vilket konstruerar utefter önskemål i samband med tillverkningen av enheten.  Grundenheten består av en modul som alltid är densamma, men som sedan kan kompletteras för unika egenskaper. Detta gör enheten mycket kostnadseffektiv.

På den bakre kortsidan finns en låsbar lucka till tankförvaringsutrymmet, luckan är även möjlig att ansluta till larm, som tillval.

Anläggningen har som standard en MID-certifierad kröningsbar pump för alkylat, diesel, RME, HVO eller metanol, något som borgar för kvalitet och mätnoggrannhet. Det finns även möjlighet att ansluta en MID-certifierad dispenser för AdBlue eller spolarvätska om så önskas.

En extern kortterminal eller kassa för betalning av köp går att ansluta till pumpen. Terminalen är tillverkad i pulverlackerad stålplåt, vilket ger ett mycket gott skydd mot korrosion.

Samtliga ingående delar är väl anpassade för de produkter enheten är avsedd att hantera, och vi arbetar endast med produkter av hög kvalitet. I det hänseendet görs inga kompromisser! IBC Unit är ett nytt smart sätt att hantera mindre volymer för lokal användning.

Kort om produkten

Flexibel
Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO
Låsbart utrymme för påfyllning
Kompakt footprint

LADDA NER PRODUKTBLAD

Produktblad-ibc

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00