Övriga produkter

Eftersom Malte är en lösningsorienterad leverantör har vi ett noga utvalt, kompletterande sortiment anpassat för branscherna där vi verkar. Hör gärna av dig om det är något du behöver, vi har garanterat produkten för dig! Vi har varit aktiva i branschen i nästan 100 år och har ett stort kontaktnät i Europa.

Några produkter från vårt standardsortiment är flamfilter, pumpöar och skärmtak.

Våra lösningar

Flamfilter

Pumpö/ Väderskydd

Skärmtak