Fordonsindustri

Till fordonsindustrin levererar vi bränslekonditioneringsanläggningar för att kunna utföra emissionskontroller på tankningsprocessen av de kompletta fordonen. Detta görs då bränslekvaliteterna skiljer sig åt mellan olika marknader och för att säkerställa att respektive lands regelverk uppfylls. 

Eftersom testproceduren fungerar på olika sätt i olika delar av världen kan också temperaturen kan variera på testbränslet och flödeshastigheten. På Malte har vi erfarenheten och kompetensen som krävs för att möta just dina behov!

FDCC

Malte erbjuder moderna och smarta bränslekonditioneringsanläggningar som utför emissionskontroller på tankningsprocessen av kompletta fordon. Detta måste göras då bränslekvaliteter skiljer åt mellan  olika marknader och för att säkerställa att respektive lands regelverk uppfylls. Testproceduren i olika delar av världen fungerar på olika sätt, vilket bland annat kan innebära att temperaturen kan variera på testbränslet och flödeshastigheten.

Bränslelösningar och övriga vätskor

Vi bygger skräddarsydda vätskelösningar som passar just dig som unik kund. Vi har tidigare gjort lösningar till bland annat Volvo AB, Koenigsegg, Volvo testbana.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag som motsvarar era behov och önskemål!

Våra lösningar

FCDC

Bränslelösningar / Övriga vätskor