Har du behov och krav på en effektiv och marknadsmässigt attraktiv anläggning för att kunna tillhandahålla drivmedel till marknaden, så har vi lösningen.

Nybyggnation

På Malte har vi den all kompetens som krävs för att projektera och bygga nya drivmedelsanläggningar, åt såväl de oljebolag vi jobbar med, såsom Ingo och din-X, och övriga branscher. Vi jobbar med allt från rena utförandeentreprenader till att på totalentreprenad projektera, söka alla myndighetstillstånd och leverera nyckelfärdiga anläggningar.

Ombyggnation

Vi har ett stort fokus på att vara lösningsorienterade, och vi hjälper vi därmed gärna våra kunder med befintliga anläggningar att lösa allt från rörbyten, produktbyten, utbyte/installation av oljeavskiljare till anläggande av spillzoner. Vi projekterar, söker tillstånd hos myndigheter och utför entreprenaden åt våra kunder. Vi hjälper dig självklart med att söka alla myndighetstillstånd och leverera nyckelfärdiga anläggningar. Eftersom vi har kompetensen som krävs under vårt eget tak använder  vi inte externa konsulter utan sköter allt själva, vilket bidrar till en allt mer kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00