Lastbilstvätt & Busstvätt

Ända sedan vi startade med reningsanläggningar och tvättlösningar har vi varit starka på området lastbilstvätt och busstvätt i södra och mellersta Sverige. Vi kan erbjuda våra kunder lösningar som är både kostnadseffektiva och robusta.

Våra lösningar

Startruck

Vi på Malte är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett flertal kvalitativa och hållbara lösningar för utvändig tvätt av bussar och lastbilar. Vi erbjuder ett sortiment av proffsiga och flexibla tvättanläggningar med en till tre borstar. Våra lastbilstvätter levererar hög service och helhetstänk med ett hållbart upplägg.

Flexibla och skräddarsydda reningsanläggningar

Våra buss- och lastbilstvättar kan likväl monteras golvgående för tvätt av stillastående fordon, som med genomfartstvätt eller med semi-genomfartstvätt.

Tvättanläggningarna kan enligt önskemål förses med styrning av portar och tvättprogram som är anpassade efter varje unikt fordon, samt med möjligheter till manuell tvätt med tillhörande återvinnings- och reningssystem. Detta gör att lastbisltvättar kan leverera det tvättprogram du behöver för varje enskilt fordon. Kempåläggning kan fås som tillval, antingen vid tvättanläggningens infart eller på själva tvätten, både till lastbilstvättar och busstvättar. Tvätten kan dessutom kompletteras med sådant som högtryckssystem, underspolning och jetmunstycken. Vi skräddarsyr din anläggning för just dina behov och tillhandahåller alltid solutions you can trust.

Tvättar de flesta större fordonen

En reningsanläggning (lastbilstvätt & busstvätt) levererad av Malte hanterar de allra flesta typerna av lastbilar och bussar, alltifrån skåpbilar till avancerade timmerlastbilar, samt vanliga bussar såväl som ledbussar. Tvättanläggningarnas unika högtryckssystem och avancerad styrteknik medger tvätt även av komplicerade fordon. Tvättanläggningarna kan förses med övervakningssystem som gör det möjligt att använda så kallad oövervakad tvätt, så att externa tvättkunder kan nyttja tvätten och debiteras automatiskt. Lastbilstvättens storlek gör den optimal för de tyngre tvättjobben, de leverar också en hållbar lösning då programmen anpassas efter behov.

Användarvänliga anläggningar

Med Maltes reningsanläggningar är buss- och lastbilstvätten aldrig avhängig av chaufförens omdöme när det gäller framförandet av fordonet. Genom att följa trafikljus i tvättanläggningen leds föraren med enkelhet genom hela tvättprocessen. Istället för att föra fordonet till borstarna förs borstar till fordonet, vilket ger en konsekvent och kontrollerad tvättprocess för lastbisltvättar och busstvättar.

Hållbara tvättlösningar

Maltes buss och lastbilstvättssystem är mer effektiva med vatten, kemikalier och el än traditionella system, då vi återanvänder vattnet och enbart använder oss av biologisk rening. Maskinens munstycken är optimerade för att minimera vattenförbrukningen och ändå nå ett riktigt bra tvättresultat.  På så vis är din anläggning samtidigt miljövänlig och kostnadseffektiv.

Från enskilda installationer till totalentreprenad

Maltes reningsanläggningar och tvättlösningar går att beställas som enskilda installationer av maskiner såväl som helt kompletta projekt. Vi kan leverera alltifrån enklare avsköljning till hela, välutrustade tvätthallar. Vilka ger möjlighet för lastbilstvättar och busstvättar. När det kommer till lastbilstvätt gör vi allt från enskilda installationer av maskiner till helt kompletta projekt. Till vår kund Neoplan i Göteborg hade Malte totalentreprenad och levererade framgångsrikt hall med rening och tvättmaskiner.