Organisationsförändring

Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster därav har fokus under 2020 varit att
bygga ett starkt team som är grunden för vår fortsatta tillväxt resa inom våra nyckelområde Fuel &
Wash.

Utveckling
Idag är Malte teknikledande i Skandinavien när det gäller drivmedelsanläggningar och för att kunna
fortsätta vara det och växa med fokus på våra tekniska lösningar har vi förstärkt vårt
utvecklingsteam.

Oscar Geraldsson och Matilda Brage kommer fortsätta med att hjälpa våra kunder med
Bygglovsritningar, 3D modeller m.m.
Lars-Inge Andersson kommer att medverka som senior advisor och avlasta vår tekniske Chef Magnus
Persson.
Per-Ola Johansson har vi frigjort resurser för att han 100% ska kunna fokusera på kundsupport,
tekniska lösningar för våra ovanjordsanläggningar samt agera som tvätt support.
Magnus kommer fortsätta med rollen som tekniskchef men tyngdpunkten kommer att ligga på
utveckling av tekniska lösningar och då framförallt inom alternativa drivmedel och
drivmedelshantering för tung industri.


Marknadsområde Sverige
Vi har valt att anställa en renodlad projektledare och vi är mycket glada att Johan Bergman har valt
att börja jobba hos oss. Johan kommer från anläggningssidan och har en gedigen kunskap inom
området samt även inom Riskhantering, BAS-U / BAS-P. Johan kommer vara drivande i att utveckla
vårt arbetsmiljö tänk som kommer göra att vi blir ledande i branschen.

Johan kommer att få support av vår teknikavdelning och genom ett bättre samarbete med våra
tekniker leverera bästa möjliga lösning och produkt till våra kunder.

Under året har vi rekryterat tre kompetenta tvätt och bränsletekniker med gedigen branschkunskap.
Johan Renström Tvättekniker – Gedigen erfarenhet från tvättbranschen
Lars Hoza Drivmedelstekniker – Mer än 35 år i branschen
Ny kollega börja jobba hos oss i februari – Gedigen erfarenhet från branschen
På försäljnings sidan kommer Daniel Salomonsson och Johan Bergman sköta försäljningen och
kundkontakt. Vi tittar även på lösningar hur vi ska förstärka vår försäljningsavdelning framåt för att
möta det behov som vi ser på marknaden.
Samtidigt vill vi tacka Patrick Ramberg som kommer att lämna Malte för nya utmaningar utanför
Malte.

Våra kärnvärden
Passion – Vi bryr oss om våra kunder i synnerhet och vi vill utveckla branschen
Öppenhet – Sträva efter en feedbackkultur och öppenhet mot våra kunder/leverantörer
Ansvar – Att jobbet blir utfört och säkerställa att kunden får den bästa lösningen
Professionellt genomförande – Stark igenkänning: avancerade produkter, investeringar i innovation,
kvalitet och hög finish.
Samarbete – Stark önskan om att arbeta tillsammans och att få hjälp från kollegor.

Vi ser framemot de kommande året 2021 bland annat då detta är året vi firar 100 år i
drivmedelsbranschen med Therese och Daniel som nu är femte generationen som driver bolaget
tillsammans med Magnus. Under 2021 kommer vi bjuda in kunder och samarbetspartners till ett
seminarium med fokus på alternativa drivmedel och som avslutas men en bankett för att fira vårt
100 års jubileum. Vår vision är att om 100 år så är Malte fortsatt kvar i branschen som levererar
produkter och lösningar med dåtidens utmaningar och då få fira 200 år i branschen!

#solutionsyoucantrust

Kontakt
Daniel Salomonsson, VD
Telefon: + 46 705 165 969
E-mail: dsn@maltefw.com/en

Ladda ner PDF av denna pressrelease här.

Share this post