Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Summering

Vi kan med andra ord erbjuda kompletta koncept för både drivmedelsanläggningar med cistern ovan och under mark. Har ni en fastighet att bebygga, kan vi vara behjälpliga att ta fram korrekt placering anpassat till gällande regelverk, samt trafikflöden.

Vi har egen kapacitet att utföra bygglovsritningar, riskutredningar samt övrig teknisk dokumentation.
Ett urval av de områden vi är behjälpliga inom:

  • Projektering av bygglovshandlingar
  • Ta fram ritningsdokumentation
  • Kontakter med handläggande lokala myndigheter
  • Platsbesök för rådgivning
  • Projektledning med totalentreprenad
  • Samordning av underentreprenörer
  • Installationskontroll enligt Swedac
  • Service av levererad utrustning
  • Full support samt reservdelshantering