Bensinstation – Dieselanläggning

Diesel/Bensin från 1-80 m3

Våra dieselanläggningar, bensinstationer, HVO och biodiesel levereras som en komplett drivmedelsanläggning, uppbyggd genom ett modulsystem. Konstruktionen ger en maximal flexibilitet vad det gäller tankvolymer, pumpar, design, betalningssystem, AdBlue, spolarvätska etc.

Våra bensinstationer & Dieselanläggningar

Våra dieselanläggningar och lösningar för AdBlue finns från 1m3 till 76m3+4m3. Det som sätter begränsningarna är transportmåtten i Europa, som låter oss bygga max 15 meter långt, 3 meter brett och 3,3 meter högt, för att undvika följebil.

Vårt måtto är ”Solutions you can trust”, med detta menar vi att du som kund alltid ska känna dig trygg när du köper en anläggning för diesel, bensinstation eller andra medel av oss. Vi uppfyller samtliga regelverk som ställs i respektive land och i Sverige tar vi hänsyn till Naturvårdverkets grundföreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2017:5, och MSBFS 2018:3 (Föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Våra egendesignade cisterner för bensinstationer uppfyller kraven för 12 års besiktning. Vi har en lösning där cistern står i en invallning, vilket innebär att den är klassificerad för installation inom vattenskyddsområde och är inspektionsbar. Samtliga anläggningar levereras med ett Tillverkningskontroll-intyg från ett A-organ och vi kan även ombesörja Installationskontroll-intyg som ett C-organ.

Dieselanläggning på två dagar

Våra bensinstationer levereras som ”Plug & Play”, med minimalt installationsjobb på platsen. Det innebär att du kan vara igång på två dagar efter det att tanken har kommit på plats. Dag 1 sker montering av luftrör, installation av el och installationskontroll Dag 2 görs räddningstjänstens inspektion och fyllning görs av drivmedel. Då våra dieselanläggningar kräver minimalt installationsjobb och har mest optimalt foot print i hela branschen kan anläggningen med enkelhet placeras på exempelvis en byggarbetsplats, buss- eller lastbilscentral eller ute på landsbygden. Om du inte är nöjd med placeringen går det att flytta anläggningen, räkna då med en dag för demontering.

Våra lösningar

Retail

Commercial

Compact

IBC

Flexitank

Containerlösning