Kärnvärden

Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet!

Malte Fuel & Wash AB har som främsta mål att alltid leverera bästa möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Vårt motto Solutions you can trust är vår ständiga ledstjärna, och mottot borgar för den trygghet som du som kund kan känna när du anlitar Malte för ditt företags utveckling och investeringar, i form av lösningar för fordonsbränsle och fordonstvätt. 

Malte ska kontinuerligt eftersträva att bibehålla och samtidigt utveckla och stärka sin position som ett spetsföretag inom fuel- och wash-området.

Detta ska uppnås genom att:

  • ständigt utveckla och förbättra verksamheten
  • uppfylla krav på verksamheten och på våra produkter
  • utveckla effektiva produktionsprocesser och tillhandahålla optimerade, tekniska lösningar, som försäkrar våra kunder om att Malte förblir det bästa leverantörsalternativet
  • bibehålla en hög servicegrad
  • sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling

    Ladda ner produktblad