Tvätthallar

Vi har rönt stor framgång i många år, med prefabricerade ”Plug & Play”-lösningar för fuel-segmentet. Därför har vi nu även tagit fram ett koncept för prefabricerade tvätthallar.

Det krävs mycket förarbete innan det går att starta upp en kommersiell biltvätt med tvätthallar, så som att skaffa tomt, bygglov och tillstånd från myndigheter, och sedan utföra markarbeten och anpassning av el, vatten, och internet. Allt detta bistår Malte med som en del av vår totallösning för att steget att köpa tvätthallar ska bli så enkelt som möjligt.

När väl marken är anpassad för en tvätthall levereras betongplattan, som är prefabricerad på fabrik med ingjutna monteringsfästen för tvätthall och maskin. När plattan är på plats lyfts maskin och rening in, och efter det monteras stålhall, portar, fönster (tillval) och övriga installationer. Vi kundanpassar tvätthallen helt enligt dina önskemål.

Helhetskonceptet omfattar en lösning med nyckelfärdig leverans av färdigbyggd tvätthall, tvättutrustning, reningsverk och eftermarknadstjänster, i enlighet med dina önskemål och vårt gemensamma avtal.