Tvätthallar

Vi har rönt stor framgång i många år, med prefabricerade “Plug & Play”-lösningar för fuel-segmentet. Därför har vi nu även tagit fram ett koncept för prefabricerade tvätthallar.

Det krävs mycket förarbete innan det går att starta upp en kommersiell biltvätt, så som att skaffa tomt, bygglov och tillstånd från myndigheter, och sedan utföra markarbeten och anpassning av el, vatten, och internet. Allt detta bistår Malte med som en del av vår totallösning.

När väl marken är anpassad levereras betongplattan, som är prefabricerad på fabrik med ingjutna monteringsfästen för hall och maskin. När plattan är på plats lyfts maskin och rening in, och efter det monteras stålhall, portar, fönster (tillval) och övriga installationer. Vi kundanpassar byggnaden helt enligt dina önskemål.

Helhetskonceptet omfattar en lösning med nyckelfärdig leverans av färdigbyggd tvätthall, tvättutrustning, reningsverk och eftermarknadstjänster, i enlighet med dina önskemål och vårt gemensamma avtal.