Miljöpolicy

Vi har som mål att agera ansvarsfullt för att uppmuntra och utbilda våra medarbetare och underleverantörer och engagera dem i miljöarbete, genom miljö-, hälso- och säkerhetsmässiga åtgärder.

Vi vill uppnå en hög nivå av hälsa och säkerhet genom säkra arbetsrutiner och genom att följa de juridiska säkerhetskraven.

Vi strävar hela tiden efter en säker användning, hantering, lagring och transport av alla artiklar, verktyg och ämnen som används, för kunder i alla led.

Malte Fuel & Wash förser sina medarbetare med den information, undervisning, utbildning och övervakning som krävs för att främja alla inblandade individers hälsa och säkerhet, samt för att minska miljöpåverkan. 

Våra mål:

  • Upprätthålla en hög standard för hälsa och säkerhet på aktuella platser
  • Uppmuntra till aktivt deltagande från företagets medarbetare på alla nivåer för att förbättra hälsa, säkerhet och miljöprestanda
  • Ständigt se över och förbättra säkerhetsförhållanden och miljöavfallshantering
  • Förebygga föroreningar och skydda miljön genom att följa fastställd policy
  • Minimera avfall och användning av energi, vatten och andra naturresurser i vår verksamhet
  • Eftersträva att tillhandahålla miljövänliga och klimatpositiva lösningar i all verksamhet

    Ladda ner produktblad