Kvalitetspolicy

Malte Fuel & Wash AB har som främsta mål att alltid uppnå bästa möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Att kunna tillhandahålla de allra mest högkvalitativa lösningarna gällande bränsle och tvätt till våra kunder är en ständigt aktiv prioritering för oss.

Malte ska kontinuerligt eftersträva att bibehålla och samtidigt utveckla och stärka sin position som spetsföretag på fuel- och wash-området.

Detta ska uppnås genom att:

  • uppfylla kvalitetskrav på våra produkter
  • ständigt utveckla och förbättra verksamheten
  • utveckla effektiva produktionsprocesser och söka optimerade, tekniska lösningar, som försäkrar våra kunder att Malte förblir det bästa leverantörsalternativet
  • bibehålla en hög servicegrad
  • sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling

    Ladda ner produktblad