Certifieringar

Vår slogan är ”Solutions you can trust”. Med detta menar vi att vi är en lösningsorienterad leverantör, och med vår gedigna erfarenhet och kompetens ser vi till att endast leverera lösningar som uppfyller respektive lands regler. När du som kund köper en lösning från oss kan du känna dig tryggt förvissad om att anläggningen uppfyller relevanta regelverk.

Vi har ett eget KKI (konstruktionskontrollsintyg) för våra rektangulära tankar, som uppfyller cisternanvisning VIII.

Våra ovanjordiska drivmedelsanläggningar är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). Om anläggningen ska placeras inom vattenskyddsområde säkerställer vi att anläggningen uppfyller NFS 2017:5-standard (Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. drivmedel inom svenskt vattenskyddsområde).