Om Malte Fuel & Wash

Malte kombinerar unik design och gedigen kompetens för att erbjuda komplexa lösningar för Fuel & Wash

Malte Fuel & Wash är en del av en familjetradition som påbörjades redan 1909. Därmed har vi varit med riktigt länge i branschen. Hos oss finns gedigna, nedärvda kunskaper som vi sedan har utvecklat i samspel med samhällsförändringar, globalisering, teknologiska framsteg och förändrade beteendemönster, behov och konsumtion i led av de förändringarna.

På Malte gillar vi utmaningar. Vi vilar tryggt i att våra produkter och samarbetspartners håller vad vi lovar, och allra mest av allt, i vår egen kompetens och branscherfarenhet. Därmed tar vi oss entusiastiskt an även riktigt tuffa uppdrag, med kluriga omständigheter och specifika krav. Vi säljer inte produkter utan vi levererar lösningar, Solutions you can trust!

 

Malte Fuel

Vi gjorde vår första bränsleinstallation 1921 i Sverige. Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess, och idag är Malte marknadsledande när det kommer till lösningar för drivmedel ovan mark.

Vi tillhandahåller publika lösningar och B2B-lösningar för flytande bränslen. Vi har ett stort utbud av lösningar, från 1 m3 till 80 m3 för olika typer av bränslen, så som bensin, diesel, AdBlue, ED95, M100, M85 och MD95. Vi skräddarsyr tankstationer och tankanläggningar baserade på den senaste tekniken, levererade som ”Plug & Play” och helt i enlighet med lokala föreskrifter och regelverk.

 

Malte Wash

Vi har en lång erfarenhet av tvätt för fordon, såväl personbil (tvättgator, roll-over, gör det själv) som buss och lastbil. Vi tillhandahåller även biologiska reningsverk för tvätt, där du sparar vatten och agerar miljövänligt ur flera andra aspekter. Det ”Plug & Play”-koncept som vi har utvecklat för fuel-sidan kan även implementeras på tvätt, och vi kan offerera kompletta tvättanläggningar ovan jord som går att leasa.

    Ladda ner produktblad