Aspen

Nu när debatten är högintensiv angående hur vi kan och behöver justera våra liv för att bättre ta hand om vår gemensamma miljö, inbegriper debatten självklart även drivmedel och drivmedelsförsäljning.

Våra vänner på Aspen ger sina återförsäljare möjlighet att sälja Alkylatbensin via pump, som ett komplement till dunkar. Viktigt i sammanhanget är att för varje 1 000 liter Alkylat som säljs via en pump där kunden har med eget kärl, sparas hantering av upp till 200 tomma plastdunkar. Att sedan också själva drivmedlet har goda miljöegenskaper förstärker argumenten för den här typen av tankstationer för allmän försäljning. Malte Fuel & Wash har tagit fram en mycket väl anpassad produkt för ändamålet som vi har givit namnet Compact Unit. Som namnet avslöjar är den oerhört kompakt, men samtidigt komplett. Tankande kunder har uttryckt stor nöjdhet med de förbättrade möjligheterna att köpa Alkylat 2t och 4t från pump.

NÅGRA AV VARA KUNDER

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00