LBC Karlstad

När LBC Karlstad behövde komplettera sin anläggning med ED95 och HVO vände de sig till Malte Fuel & Wash. Detta då de behövde en anläggning speciellt anpassad för produkterna, men som också passade in väl både för fastigheten och budgeten.

Commercial Unit utgår från likvärdiga komponenter som MiniTank, men med ett mindre publikt utförande. Vi ser fram mot ett långt gott samarbete med LBC Karlstad.

NÅGRA AV VARA KUNDER

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00