Din-X, Lingbo

När din-X bestämt sig för att öppna en station i Lingbo föll valet på en MiniTank från Malte Fuel & Wash. Vi kan bara hålla med om att den gjorde sig riktigt bra på den aktuella fastigheten, och mottagandet i området blev mycket positivt.

Din-X är ett av de bolag som väljer att bygga stationer på orter där man sedan en tid varit utan möjlighet att tanka sin bil. Vi är väldigt glada över att få vara delaktiga i att skapa tillgänglighet även på mindre orter och att på så vis minska miljöpåverkan.

Anläggningen har en total volym på 32 m3 och kan hantera två parallellt tankande kunder, oaktat dessa kunders drivmedelsval.

NÅGRA AV VARA KUNDER

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00