Ingo, Sundsvallsbron

Konceptet med Minitank-lösningar för installationer ovan mark har visat sig ha många fördelar. Att Ingo valde en komplett lösning från Malte Fuel & wash är vi såklart hedrade över.

Den första anläggningen placerades alldeles före den pampiga Sundsvallsbron. Anläggningen kompletterar befintliga Ingo-stationer i området och erbjuder med sitt läge tillgänglighet för pendlare och närboende.

Hela anläggningen levererades som en komplett enhet för att klara uppstart och slutmontering på plats inom två dagar.

NÅGRA AV VARA KUNDER

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00