Maltes Biltvättsguide

Hitta den biltvättslösning som är rätt för dig

Projektering

Från skiss till färdiga bygglovshandlingar

Vi kan erbjuda ett komplett koncept för både drivmedelsanläggningar och tvättanläggningar. Har ni bara en fastighet att bebygga, kan vi vara med och ta fram placering och förslag på byggnader. Vi har även egen kapacitet att utföra bygglovsritningar, och i viss mån också byggritningar. Allt anpassas till gällande regelverk för avståndskrav och trafikflöde.

Detta är ett urval av de områden vi hjälper till inom:

  • Ombesörjning av kontakter med det lokala miljökontoret
  • Projektering av bygglovshandlingar – ansökning om bygglov
  • Framställning av 3D-visualisering av anläggningen
  • Projektledning
  • Samordning av underentreprenörer