Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Bygglov och tillstånd

Eftersom Malte arbetar dagligen med kontakter till myndigheter avseende tillstånd och bygglov finns det tydliga rutiner och underlag att tillgå.

En självklarhet för alla liknande processer är att om man skickar in kompletta korrekta underlag är förutsättningarna mycket goda för att få en smidig hantering. Val av drivmedelstyper och placering är det som mest påverkar dokumentationen som krävs. Med detta sagt så kräver en dieselanläggning oftast mindre arbete för att få bygglov och framförallt tillstånd att etablera. Bensin och andra explosiva produkter kräver särskilda förutsättningar och anpassningar, vilka måste tas hänsyn till redan i steg 1.