Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Dokumentation och myndigheter

projekteringens nästa skede tar vi fram de underlag som behövs för tillståndshanteringen:

 • Situationsplan
 • Klassningsplaner
 • Fasadritningar / planritningar
 • Yttre VA-ritning med spillzoner
 • Dimensioneringsberäkning oljeavskiljare
 • Riskutredning
 • Teknisk beskrivning med underlag
 • Ifyllda blanketter enligt kommunens underlag

För en drivmedelsanläggning krävs normalt följande tillstånd:

 • Bygglov
 • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara
 • Anmälan om Miljöfarlig verksamhet (villkorat med försäljningsvolym)

När man har allt detta på plats behöver man ett startbesked från bygglovshandläggaren.

Först när det vunnit laga kraft, vilket normalt tar 4 veckor, kan man påbörja byggnationen.