Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Slutförande byggnation och driftsättning

Under tiden samtliga cisterner och rörledningar fortfarande är tillgängliga och ej täckta vid en cistern i mark, krävs att det genomförs en installationskontroll med provtryckning. Kontrollen skall utföras av ett ackrediterat företag för att det skall vara giltigt.

Malte har denna ackreditering och erbjuder därmed även denna tjänst i samband med nybyggnationer. Det krävs även besiktning av elinstallationerna.

När godkända kontroller genomförts, samtliga förvalda enheter är på plats, tätskikt utförda och drivmedelsanläggningen är klar att ta i drift, krävs normalt en avsyning utförd av lokal myndighet. För denna typ av byggnation är det vanligast att Räddningstjänsten närvarar, då tillsammans med byggherren och där även Malte erbjuder att medverka. När närvarande myndighet godkänt anläggningen får man ett slutbesked. Först när detta utfärdats och mottagits kan man fylla cisterner och öppna drivmedelsanläggningen för alla väntande tankande kunder.