Maltes Drivmedelsguide

Hitta den drivmedelslösning som är rätt för dig

Byggstart

Är valet en ovanjords tankanläggning så påbörjas i detta steg själva tillverkningen av enheten i produktionsanläggningen.

Detta innebär en ”Plug & Play” lösning som förkortar förberedande arbeten på fastigheten avsevärt. Markförberedande arbeten kan då påbörjas kort innan leverans av anläggningen från produktionen.

Väljer man en mer traditionell anläggning med cistern i marken, så påbörjas snarast förberedande markarbeten på fastigheten.

Behovet av markarbeten skiljer sig en hel del mellan anläggning med cistern ovan mark eller under mark. För en anläggning ovan mark omfattar installationer i mark oftast endast oljeavskiljare med rörledningar för dagvatten, el-kablage och eventuella betongspillplattor.

För en anläggning under mark krävs schakt som rymmer cisternen, samt samtliga rörledningar för bränslet till och från cisternen. Man behöver även till denna ett fundament med tak som kräver förankring i marken, tillsammans med samma behov av oljeavskiljare mm som anläggning ovan mark.