Vår historia

Malte Fuel & Wash är en del av en familjetradition som påbörjades redan 1909, och som fortfarande är verksamt inom samma familj. Kännetecknande för verksamheten, som sträcker sig över fem generationer, är den tradition och därmed yrkesstolthet som också borgar för kvalitet, hederlighet och kunnande.

När verksamheten startade i början av 1900-talet hade den fokus på smidesarbete. 1921 gjordes sedan den allra första drivmedelsinstallationen i Skottorp i södra Halland. Under en tid som följde utvecklades många kompetenser under en och samma regi, men från och med 70- och 80-talets oljekriser och nya direktiv och krav på drivmedel kom vår verksamhet att centreras till just drivmedelsanläggningar.  1991 blev vi det första företaget i Europa med godkänt system för bensingasåterföring steg 2. Med den lösningen rönte vi stora framgångar i Europa, med kunder så som Statoil, Shell, BP, Moll och AGIP. 1997 drev vi vårt största projekt genom tiderna, då vi levererade gasåterföring till Shell Nederländerna.

År 2000 gick vi in i en fusion med två andra verksamheter och blev därigenom Skandinavien-täckande. Efter att ha sålt av dotterbolag och gjort en del justeringar av verksamheten bildades Malte Fuel & Wash 2016, med de nya delägarna Therese och Daniel Salomonsson. Vi ser med spänning fram emot nya jubileum att fira i verksamheten, och en framtid då den skandinaviska drivmedelsmarknaden kommer att ta stormkliv mot nya drivmedel.

    Ladda ner produktblad