Kompakt lösning med plats för 4,9 - 7,2 - 9,8 - 2x3,6 - 2x4,9 m3 bränsle för ett antal olika flytande drivmedel

Enheten är en kompakt pre-fabricerad tanklösning som kan levereras med två cisternfack, för två olika drivmedel. Den begränsade volymen på 9 800 liter tillåter etablering även på marknader där just detta är kravet.

Cisternerna är liggande, rektangulära och av stål som är placerade i en invallning, även den av stål. Allt är korrosionsskyddat och med invändigt skydd i form av anoder. Som tillval finns även interncoating.

Cisternerna döljs bakom en fasad av sinusplåt, som kan lackeras i valfri kulör som tillval. Detta tillsammans med en takramp som löper runt hela anläggningen, där även den kan levereras i valfri kulör som tillval. Rampen har också plats för dekaler eller enklare skyltar.

Påfyllning av cisternen/cisternerna sker via en låsbar dörr på anläggningens bakre kortsida. Där finns även spillkar på >150 liter, samt kontakt för överfyllnadsskydd. Anläggningens fundament är klätt med halkskyddad aluminiumdurkplåt. Över fundamentet finns infällda LED-armaturer i undertaket.

Hela enheten levereras i ett kolli som lyfts på plats, och endast kräver anslutning av inkommande el och eventuellt fast internet, från mark. Underlaget behöver vara hårdgjord grusad yta, som är helt plant i våg. Slutmontaget på plats görs på en enda arbetsdag, om allt är förberett enligt våra instruktioner.

Enheten levereras som standard med pump, elcentral och undertaksbelysning. Det är även förberett för en kortterminal, som ansluts till pumpen. Anläggningen är förberedd för pumpar och kortterminaler av olika fabrikat om så önskas.

Kort om produkten

Flexibel
Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO
Låsbart utrymme för påfyllning
Kompakt footprint

    Ladda ner produktblad