Installationskontroll

Malte blir nu ackrediterade som C-organ för installationskontroll av cisterner, samt kontroll av coating; allt enligt MSBFS 2018:3 (Föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Ackrediteringen innebär att vi själva styr över hela processen, från tillverkning till installation, vilket ytterligare påvisar vår styrka som lösningsleverantör. När vi väl gör installationen av din anläggning kan vi samtidigt genomföra installationskontrollen, något som innebär minskade kostnader för dig som kund och snabbare igångsättning av din anläggning.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00