Finansiering

Tack vare vårt goda samarbete med Svea leasing kan vi erbjuda finansieringslösningar så som leasing eller uthyrning.

För dig som kund innebär möjligheten att välja ett leasingavtal hos Svea bland annat:

 • Frigörande av kapital till att investera i fler anläggninar
 • Säker finansiering och skydd, genom Svea Leasings allriskförsäkring.
 • ”Finansiering via Funktions- och/eller Leasingavtal”

Vid finansiering via Funktions- eller Leasingavtal erbjuds kunden en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför binda upp fritt, eget kapital i utrustning, som behövs bättre i den löpande verksamheten? Uppbundet utrustningskapital gör sig istället bättre som en buffert om något oförutsett skulle inträffa.

Funktionsavtal och Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Finansiären äger och företaget nyttjar utrustningen. Efter avtalstidens slut kan du och ditt företag köpa den aktuella utrustningen till en förutbestämd summa. Vid leasing i regel 3 – 10 % av finansierat belopp.

Fördelar med Funktions- och Leasingavtal:

 • Säker finansiering
 • Utrustningen ligger som säkerhet.
 • Möjlighet till finansiering upp till 100 procent
 • Kunden har full nyttjanderätt till utrustningen
 • Funktions- och leasingkostnader är lätta att budgetera
 • Kunden behåller sin likviditet genom att inte binda kapital i utrustningen
 • Driftskapital frigörs, som kan användas till annat i verksamheten
 • Funktions- och leasingavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
 • Du behåller ditt kreditutrymme hos banken
 • Vid Funktionsavtal är funktionen samlad på en månatlig faktura

Vem kan teckna Funktions- och/eller Leasingavtal på verksamhetskritisk utrustning? -I stort sett alla privata näringsidkare och offentliga verksamheter kan teckna avtal på utrustning. En förutsättning för de företag och verksamheter som vill teckna avtal är att de är momsredovisningsskyldiga.

Avtalsperioden för leasad och/eller hyrd utrustning är i normala fall 2 – 6 år. Detta beror i många fall på vilken utrustning som skall leasas/hyras och hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. Kunden väljer själv vilken avtalstid som passar bäst.

Funktionsavtal tecknas på utrustning som är beroende av löpande service och på utrustning som är att betrakta som förbrukningsmaterial, då det levereras månatligen, kvartalsvis eller årsvis. Det sistnämnda beror förstås på hur mycket utrustningen används. En biltvätt behöver många gånger löpande service och underhåll tillsammans med kem som förbrukas vid varje tvätt. Alla dessa kostnader som behövs för att bibehålla hög leveranskvalitet i en biltvätt bakas in i den månatliga kostnaden.

Vid avtalsperiodens slut köper du loss utrustningen eller byter upp dig till en ny utrustning. Man kan även baka in borstbyte i biltvätten 1 gång per år för att på detta sätt säkerställa en tvätt med hög kvalitet.

Kontakta oss om du har några frågor om våra finansieringsupplägg, och besök gärna Svea Leasing, www.svealeasing.se för att läsa mer om hur leasingen kan fungera!

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00