Retail

Våra retail-lösningar passar bäst vid försäljning till privatkonsumenter, framför allt med tanke på anläggningens tilltalande design. Anläggningen kan levereras med fasadbeklädningar så som sinusplåt eller kassetter för att stärka profileringen. Anläggningen passar även fint för publika truckanläggningar; vi har bland annat levererat den här typen av lösning till Circle K.

Retail-anläggningen har en bredd på 3 meter, höjd 3 meter och en längd på 5-15 meter beroende på kapacitet. Vi erbjuder volymer på 18 m3 –76 m3+4 m3.

Anläggningen består av en cistern placerad i en invallning . Tanken är svetsad i höghållfast stål, vilket gör att vi kan ha tunnare plåt i konstruktionen. Det i sin tur innebär lägre vikt och kostnad. Tank och chassi är målade enligt C3, och den nedersta delen är korrosionsmålad med C5 och en gummi-coating. Den här typen av tank-i-tank-konstruktion förhindrar utsläpp om cisternen skulle läcka, då invallningen fungerar som ett uppsamlingskar för tanken och läckagesensorer är monterade i invallningen för att varna för eventuellt läckage från cistern eller takkonstruktion. Tanken har ett separat inlastningsrum för påfyllning av drivmedel och ett rum för elinstallationen. Besiktningsintervallet är på 12 år och det går att lyfta upp tanken om det skulle behövas vid en inspektion.

Våra retail-lösningar kan även beställas med spolarvätska och/eller AdBlue. Som alltid anpassar vi anläggningen efter dina behov och förutsättningar, med ”solutions you can trust”!

Kort om produkten

Minsta footprintet på marknaden i förhållande till volym

Tilltalande design

Uppfyller samtliga gällande regeverk

Det är er fantasi som sätter gränserna

Hög kvalitetsfinish