FlexiTank

Har du behov av och krav på en effektiv och marknadsmässigt attraktiv anläggning för att kunna tillhandahålla drivmedel till marknaden? -Då har vi den ultimata lösningen.

Flexi-Tank anläggningarna är anpassade och godkänd för klass III produkter, som Diesel, HVO, Tallolja, RME eller liknande. Vi använder svensktillverkade invallade cylindriska liggande cisterner, med volymerna 5 000 liter eller 8 000 liter.

FlexiTank-anläggningarna är anpassade och godkända för klass III-produkter så som diesel, HVO, tallolja, RME eller liknande. Vi använder svensktillverkade, invallade, cylindriska, liggande cisterner, med volymerna 5 000 liter eller 8 000 liter.

Med tillvalet Väderskydd är den som tankar behagligt skyddad mot väder och vind, när kunden skall betala för köpet med sitt kort. Utrymmet är väl upplyst, vilket även skapar trygghetskänsla. Pump och eventuell kortterminal placeras på ett spillkar försett med gallerdurk, dimensionerat för att hantera kravet på minimum 150 liter. Karet förhindrar onödigt dropp att hamna på marken. Det är framför allt fördelaktigt vid påfyllning av dunkar och liknande. Kopplat till pumpen finns en påfyllningsanslutning för cisternen, samt kontakt för överfyllnadsskydd. I versionen utan väderskydd sitter påfyllningen i ett låsbart skåp. Med väderskydd krävs det ett lås på kopplingen.

Anläggningen har ett elskåp med intern el-central och plats för nivåmätning, larm, modem med mera. Anläggningen kan utrustas med pumpar och kortterminaler av de flesta förekommande fabrikat.

Som tillval går det även att få ett uttag för tömning av drivmedel, vilket är mycket fördelaktigt om tanken skall flyttas.

Anläggningen är utrustad med gaffeluttag som tillåter lyft med truck. Den går även att lyfta med stroppar och kran, samt har ett lastväxlarchassi för transport av växelflaksfordon. Anläggningen är med andra ord beskaffad så att den ska vara enkel att flytta. Den uppfyller också kraven på 12 års besiktningsintervall.

Alla våra FlexiTank-anläggningar är miljöanpassade på ett genomtänkt vis, då de har full invallning av cisterner, samt spillkar under påfyllning och pump.

Kort om produkten

Mobilanläggning

Perfekt för tillfällig uppställning

Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO

Enkel installation, endast 3 fas anslutning krävs

Låsbart utrymme för påfyllning

LADDA NER PRODUKTBLAD

Produktblad-flexitank

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00