Flamfilter

Vi är återförsäljare av Adast flamfilter. Adast har egen produktion och test- och utvecklingscenter, och deras flamfilter ger certifierat säkerhetsskydd för teknisk utrustning som tjänar för brandfarliga gaser och förångningar, klassificerade i gruppen av explosion IIA och en del av sortimentet i grupp IIB, IIB3.

Flamfilter utgör en viktig del av säkerhetsskyddet för tankstationer och andra explosionsklassade anläggningar.  Flamfiltrets huvuduppgift är att förhindra överföring av eventuell låga till de skyddade delarna av utrustningen. Säkerhetsskyddets konstruktion är utformad mot deflagration eller detonering.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00