Vattenprover

Håller din tvättanläggning måttet? Det är viktigt att säkerställa att anläggningen följer gällande regelverk och föreskrifter.

Håller din tvätt måttet sett till det regelverk som finns att förhålla sig till? Vi hjälper dig gärna med vattenprovtagningen, att tolka resultaten samt ta fram åtgärdsplaner om något måste förbättras i reningsprocessen. I egenskap av expert inom området fordonstvätt har vi möjlighet att förstå helheten kring provet och resultaten. Därför kan vi också peka på vilka kritiska områden som måste åtgärdas beroende på utfallet.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00