Projektledning

Vår långa och gedigna erfarenhet inom projektledning och ett fantastiskt kontaktnät gör att inget projekt är omöjligt för oss att ta oss an, när det kommer till drivmedels- och tvättbranschen. 

Eftersom vi har varit med så länge i branschen kan vi det vi gör. Nyckeln till framgång ligger onekligen i kommunikation, engagemang och erfarenhet. Tillsammans med våra kunder och övriga intressenter hittar vi alltid lösningar som är både relevanta och kostnadseffektiva.

Malte är med er hela vägen. Vi hjälper till med att ta fram en projektplan, en tidsplan och en budget. Vi kommunicerar löpande med dig som kund för att säkerställa att projektet levereras med hög kvalité, i tid och till rätt pris.

Problemlösning är vår specialitet. Då vi har varit i branschen i snart 100 år har vi den kompetens som behövs för att hjälpa dig med ditt specifika projekt. Vi är mycket stolta över vår kompetens och våra möjligheter att erbjuda:

  • god design och konstruktion
  •  egna CAD-konstruktörer som tar fram handlingar så som:

– Situationsplan

– Klassningsplan

– VA-ritningar

– Fasad- och planritningar

  • full ledsagning och hjälp från idé till installerad och godkänd anläggning 
  • riskanalys
  • hjälp med underlag för en god riskhantering, både när det gäller våra egna produkter, men också när kunder har köpt andra produkter som gör det svårt att ta anläggningen i bruk, då de inte har fått rätt information och hjälp från annan säljare. En riskutredning och riskanalys utförd på kompetent vis utgör ett mycket bra underlag för olika typer av beslut. Vi tillhandhåller kompletta riskutredningar tillsammans med explosionsskyddsdokumentation för att underlätta bygglovsprocessen.
  • myndighetskontakter/tillstånd.

För att underlätta för dig som kund i en bransch som är starkt reglerad av föreskrifter utfärdade av olika myndigheter, tar vi rollen som partner till våra kunder. I den rollen kan vi nästan alltid hjälpa till med:

  • bygg- och rivningslov
  • tillstånd för hantering av brandfarlig vara
  • anmälan om miljöfarlig verksamhet.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00