Verkstad

Vi har en lång erfarenhet av framgångsfullt arbete tillsammans med verkstäder och bussbolag, för att tillgodose alla våra kunders unika behov. 

Ingen lösning är den andra lik, och vi projekterar ofta helt nya installationer, men hjälper många gånger även kunder med att komplettera och bygga om befintlig anläggning och utrustning.

Våra lösningar

Oljebarslösning

Vätskeförsörjning