Compact

Malte Compact rymmer 4,9 – 7,2 – 9,8 – 2 x 3,6 – 2 x 4,9 m3 bränsle, och ett antal olika flytande drivmedel. Enheten är en kompakt pre-fabricerad tanklösning som kan levereras med två cisternfack, för två olika drivmedel. Den begränsade volymen på 9 800 liter tillåter etablering även på marknader där det finns en volymbegränsning för ovanjordsanläggningar.

Vår compact-anläggning levereras som standard med pump, el-central och undertaksbelysning och är även förberedd för en kortterminal, som ansluts till pumpen. Anläggningen är förberedd för pumpar och kortterminaler av olika fabrikat, där valet utgår från kundens önskemål.

Cisternen är liggande och rektangulär, gjord av stål och placerad i en invallning, även den av stål. Allt är korrosionsskyddat och med invändigt skydd i form av anoder. Det finns även intern coating av cisternen, som tillval.

Cisternen döljs bakom en fasad av sinusplåt som kan lackeras i valfri kulör som tillval. Runt anläggningen löper en takramp, som också den kan levereras i valfri kulör som tillval. Rampen har även plats för dekaler eller enklare skyltar för en optimal profilering.

Påfyllning av cistern/cisterner sker via en låsbar dörr på anläggningens bakre kortsida. Där finns även spillkar på >150 liter, samt kontakt för överfyllnadsskydd. Anläggningens fundament är klätt med halkskyddad aluminiumdurkplåt. Över fundamentet finns det infällda LED-armaturer i undertaket.

Hela enheten levereras som ett kolli, som lyfts på plats och endast kräver anslutning av inkommande el, resning av luftrör och eventuellt fast internet, från mark. Underlaget behöver vara minst hårdgjord, grusad yta, som är helt plan i våg. Slutmontaget på plats görs på en arbetsdag, om allt är förberett i enlighet med våra instruktioner.

För tankstationer under 10 m3 har behövs det ingen installationskontroll på plats, den görs på fabrik.

Kort om produkten

Flexibel
Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO
Låsbart utrymme för påfyllning
Kompakt footprint

LADDA NER PRODUKTBLAD

Produktblad-compactunit

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00