Den nya lösningen för alternativa drivmedel som underlättar logistiken

Med den här anläggningen behöver man inte köra ut med tankbil för att fylla cisternen, istället skiftar man helt enkelt IBC-kärlet.

Anläggningen kan anpassas för flera olika behov. Alkylatbensin för maskiner och redskap, AdBlue för fordon, spolarvätska för fordon och Metanol för fordon. Varje vätska kräver sin egen bestyckning, vilket enkelt anpassas i samband med tillverkningen av enheten. Konstruktionen bygger på en basmodul som alltid är densamma, men som utifrån önskemål och behov kan kompletteras för unika egenskaper. Detta gör enheten väldigt kostnadseffektiv. På den bakre kortsidan finns en låsbar lucka till utrymmet för tankförvaringen. Luckan är även möjlig att ansluta till larm som tillval.

Kort om produkten

Flexibel
AdBlue, Metanol, Spolarvätska, Alkylat, RME, diesel eller HVO

    Ladda ner produktblad